Aşabileceğim durumlar
10 Ekim 2020

aşabilecek.png
aşabilecek1.png
aşabilecek2.png
Referanslar

1. Sigarayı Bırakıyoruz. Türk Toraks Derneği Eğitim Kitapları Serisi, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Bakanlık Yayın No:865 http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-73941/h/sigarayi-birakiyoruz.pdf Erişim:20150902
2. Jarvis MJ. Why people smoke. BMJ 2004; 328:277-9.
3. You Can Quit Smoking. U.S. Department of Health Services Public Health Service, 2008. http://www.tobaccoprogram.org/pdf/smconsumr.pdf Erişim:20141225
4. T.C. Sağlık Bakanlığı. Tütün Bağımlılığı ile Mücadele El Kitabı, 2010 http://havanikoru.org.tr/dosya/Docs_Tutun_Dumaninin_Zararlari/Tutunle_Mucadele_El_Kitabi.pdf Erişim:20150902
5. Smoking Cessation Guidelines. How to treat your patient’s tobacco addiction, 2000. http://www.smoke-free.ca/pdf_1/smoking_guide_en.pdf Erişim:20150902
6. American Cancer Society. Guide to Quitting Smoking. http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002971-pdf.pdf Erişim:20150902
7. Ghadirian P. Sleeping with a Killer: The Effects of Smoking on Human Health.
8. Help Your Patients Quit Tobacco Use: An Implementation Guide for Community Health Centers, 2013. http://www.prevent.org/data/files/actiontoquit/leg-community_health_report_inside_final_web_101013.pdf Erişim:20150902