Tütün dumanında neler bulunur ?
19 Ağustos 2020

Tütün dumanında formaldehit, siyanür, amonyak, karbon monoksit, naftalin, kadmiyum (pil asidi) gibi 4000'den fazla kimyasal madde vardır. Bunlardan en az 250'sinin zararlı olduğu ve 50'den fazlasının da kansere neden olduğu bilinmektedir.

Sigara dumanında bulunan diğer bazı kimyasal maddelerin nerelerde kullanıldıklarına bir göz atalım:

Aseton - Oje çıkarmada kullanılır
Amonyak - Tuvalet temizlemede kullanılır
Arsenik - Fare zehri
Benzopiren - Dizel egzoz dumanı
Karbon monoksit - Petrol egzoz dumanı
DDT ve Dieldrin - Böcek ilacı
Formaldehid - Cesetleri muhafaza etmede kullanılır
Hidrojen siyanür - Gaz odalarında kullanılan bir zehirdir
Metanol - Roket yakıtı
Titanyum - Uçak yapmada kullanılan bir metaldir